Llofnodi Llyfrau a digwyddiadau y cyfryngau

Mae Gwasanaeth Diogelwch Silwraidd wedi blynyddoedd lawer brofiad o cydbwyso disgwyliad y cyhoedd i gael mynediad at eu hoff person enwog yn ogystal a sicrhau diogelwch a chwyrideb i’r person enwog.

Byddwn yn diogelu delwedd ac asedau y cwmni cynnal drwy gweithio mewn modd proffesiynol bob amser. Mae swyddogion diogelwch yn cael eu briffio’n dda ymlaen llaw ar brotocolau diogelwch yn cynnwys llwybrau ymadael a chynlluniau wrth gefn. Byddwn yn cysylltu â rheolaeth yr enwog ar y diwrnod i sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu diwallu a bod cyfrinachedd y cleient yn cael ei ddiogelu bob amser.

Mae hyn i gyd yn cael ei gyflawni drwy weithio mewn partneriaeth â phob deiliaid y fantol.

Mae proffilio o’r gynulleidfa y digwyddiad o flaenoriaeth uchel er mwyn sicrhau y gallwn ni os bydd angen gweithredu cynlluniau ymateb, ond yn bwysicach sicrhau bod y cyhoedd yn teimlo’n ddiogel, yn cael eu gwerthfawrogi, ac yn mwynhau’r profiad cyfan.

Mae swyddogion diogelwch wedi eu trwyddedu i safon SIA, wedi eu hyfforddi mewn cymorth iechyd cyntaf, ymwibodaeth iechyd a diogelwch, ac yn gallu nodi a delio â phobl sy’n agored i niwed a gellir ddarparu cymorth lle nodir.

Gyda’n dull rhagweithiol o ddiogelwch, gall ein gwasanaethau fod yn gwbl addasol i ddiwallu anghenion newidiol ar y diwrnod.

Gallwch ddibynnu arnom i sicrhau bod y digwyddiad yn rhedeg yn esmwyth.

Llofnodi Llyfrau a digwyddiadau y cyfryngau

  • Sesiynau llofnodi llyfrau a digwyddiadau yn y cyfryngau a gwmpesir
  • Proffilio o’r gynulleidfa digwyddiad i sicrhau ymdriniaeth ddigonol
  • Mae’r holl staff wedi’u hyfforddi y tu hwnt i lefelau SIA gofynnol
  • Hyblyg ac yn llawn addasol i anghenion sy’n newid

Cysylltwch

Cysylltu â Ni

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth neu i drafod eich gofynion.

Gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dde, neu fel arall, anfonwch e-bost atom gan ddefnyddio'r ffurflen isod yn uniongyrchol. Mae ein safle yn cael ei lleoli'n gyfleus ar yr A48 (Margam Rd) rhwng cyffyrdd 38 a 40 (cyfyngu ar gyffordd 39 mynediad) yr M4. Mae hyn yn golygu ein bod mewn sefyllfa ddelfrydol ar gyfer teithio draffordd i'r cyfan De a Gorllewin Cymru a Chymoedd De Cymru.

We will not divulge your information to any third parties.

Silurian Security

86 Margam Rd
Port Talbot
SA13 2BW

Rhif ffôn: 01639 892795
Ffacs: 01639 883644

Silurian Security
(Cymru Gogledd)

Telephone: 01639 892795
Email: enquiries@siluriansecurity.co.uk

Emily and James creative