Diogelwch Ffilm a lleoliad Teledu

Mae gan Gwasanaethau Diogelwch Silwraidd hanes o lwyddiant mewn cyflenwi sicrwydd i’r diwydiant ffilm a theledu. Mae’r swyddogion diogelwch yr ydym yn defnyddio wedi derbyn hyfforddiant canolbwyntio ar y cwsmer sydd wedi wneud gangen hon o’n gwasanaeth llawer mwy na sicrwydd perimedr. Gan weithio’n agos gyda’r rheolwr lleoliadau a’r tîm cynhyrchu, rydym yn darparu diogelwch ar gyfer lleoliadau, cyfarpar, a diogelwch personol ar gyfer egwyddorion dan sylw yn y cynhyrchiad.

Bydd Diogelwch Silwraidd yn cael eu cynnwys o’r cychwyn y prosiect, mynychu cyfarfodydd cynllunio i roi cyngor ar y lefel o ddiogelwch o’r ddechrau gyda adeiladu’r set hyd at y streic.

Mae’r effaith ar y cyd yn un gadarnhaol.

Bydd rheolwr prosiect penodedig yn cael ei neilltuo sy’n sicrhau parhad gwasanaeth a chyfathrebu. Gan weithio gyda’r holl randdeiliaid y prosiect bydd y rheolwr cynorthwyo yn gallu ddod â’r holl wasanaethau at ei gilydd i atal a lleihau amser segur wrth i ni deall fod hyn yn costio arian i’r diwydiant.

Gyda anghenion newidiol y diwydiant, gallwn ymateb a chyflenwi diogelwch ychwanegol ar fyr rybudd.

What we offer…

  • Proven track record in the film and TV industry
  • Dedicated project manager assigned
  • All staff trained beyond required SIA levels
  • Attend all production planning meetings

Cysylltwch

Cysylltu â Ni

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth neu i drafod eich gofynion.

Gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dde, neu fel arall, anfonwch e-bost atom gan ddefnyddio'r ffurflen isod yn uniongyrchol. Mae ein safle yn cael ei lleoli'n gyfleus ar yr A48 (Margam Rd) rhwng cyffyrdd 38 a 40 (cyfyngu ar gyffordd 39 mynediad) yr M4. Mae hyn yn golygu ein bod mewn sefyllfa ddelfrydol ar gyfer teithio draffordd i'r cyfan De a Gorllewin Cymru a Chymoedd De Cymru.

We will not divulge your information to any third parties.

Silurian Security

86 Margam Rd
Port Talbot
SA13 2BW

Rhif ffôn: 01639 892795
Ffacs: 01639 883644

Silurian Security
(Cymru Gogledd)

Telephone: 07342184771
Email: jonny-gibbons@outlook.com

Emily and James creative